Před použitím vyjměte ochranný kroužek a sundejte průhledný ochranný kryt trysky. Sprej při aplikaci držte ve svislé poloze tryskou nahoru. Několikrát stlačte dávkovací mechanismus směrem dolů, dokud nedojde k vystříknutí roztoku. Trysku spreje jemně zasuňte do nosní dírky a stiskněte dávkovací mechanismus. Přitom stále držte sprej ve svislé poloze a nezaklánějte hlavu. Během vstřiku lehce vdechujte nosem. Aplikujte jednu až dvě dávky do každé nosní dírky několikrát denně podle potřeby. Po použití omyjte trysku dostatečným množstvím vody a vraťte ochranný kryt a kroužek do původní polohy. Z hygienických důvodů má každý uživatel mít svůj vlastní sprej.

Návody k použití ke stažení
ochranný kryt trysky

jemný rozprašovač vhodný i pro děti od nejútlejšího věku

opěrné plošky pro prsty umožňující snadnou aplikaci

ochranný kroužek zabraňující nežádoucímu stlačení rozprašovače

vhodná velikost balení i do kabelky