Slanost (salinita) mořské vody je dána koncentrací solí rozpuštěných ve vodě. Mořská sůl je tvořena přibližně ze 70 % chloridem sodným. Průměrný obsah soli v mořské vodě je 36 g/l. Slanost mořské vody je ovlivněna výparem, přísunem sladké vody (srážky, přítok vody z řek a tajících ledovců) a cirkulací mořské vody. Obsah soli v moři je velmi rozdílný: Středozemní moře 38 g/l, Rudé moře 42 g/l, Baltické moře 4 g/l. Obecně je vyšší salinita v subtropických mořích, kde je vyšší výpar a nižší přísun sladké vody, naopak nižší je v polárních mořích.

Kromě moří jsou slaná i některá jezera. Jedním z nejznámějších je Mrtvé moře, které je nejen nejníže položeným slaným jezerem na světě (420 metrů pod hladinou světového oceánu), ale také nejhlubším (max. hloubka 380 metrů). Jeho salinita dosahuje 33,7 %, což ho řadí mezi nejslanější jezera na světě (téměř 10× slanější než Středozemní moře).